Jak trestat dítě, když opakovaně zlobí a neposlouchá?

Odpovědí na otázku prěhrajete video
Vtipně o dětech

Jak trestat dítě, když opakovaně zlobí a neposlouchá?

CHYBY A PRŮŠVIHY SLAVNÝCH