Jak trestat dítě, když opakovaně zlobí a neposlouchá?

Odpovědí na otázku prěhrajete video
Vtipně o dětech

Jak trestat dítě, když opakovaně zlobí a neposlouchá?

SHOW A POŘADY

TALK SHOW O DĚTECH
Tomáš a Tamara Klusovi